Search
Close this search box.

ป้องกันตัวเองจากฝุ่นละออง PM2.5

ป้องกันตัวเองจาก ฝุ่นละออง PM2.5 ในรอบหลายปีที่ผ่านมา มีข่าวคราวเกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติปรากฏอยู่เป็นระยะๆ ล่าสุดที่คนไทยต้องเผชิญที่ วิกฤตหมอกและฝุ่นละออง PM2.5 ที่เป็นอันตรายกับระบบทางเดินหายใจ ดังนั้นจึงควรมีอุปกรณ์ป้องกันตัวเอง ดังนี้

1.อุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจ วิธีการเลือกซื้ออุปกรณ์ประเภทกรองอากาศ ในการเลือกว่าจะใช้แบบไหนดี ก็ต้องพิจารณาว่า อากาศสกปรกที่เราต้องเข้าไปทำงานด้วยมันเป็นสิ่งสกปรกแบบไหน ก็เลือกอุปกรณ์ให้ตรงกับสิ่งสกปรกนั้น ๆ 

2. หน้ากากชนิดป้องกันฝุ่นขนาดเล็ก นอกจากเลือกอุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจให้ถูกต้องแล้ว หากต้องเจอกับฝุ่นขนาดเล็กมากๆ ควรใช้หน้ากากอนามัยชนิด N95 เป็นหน้ากากอนามัยที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้ เป็นหน้ากากที่ได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับว่าสามารถป้องกันเชื้อโรคได้ดีที่สุด เพราะป้องกันได้ทั้งฝุ่นละอองและเชื้อโรคที่มีขนาดเล็กถึง 0.3 ไมครอน เหมาะสำหรับป้องกันมลพิษ ฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างที่พบเห็นกันทุกวันนี้ ควันพิษ ไอเสียรถยนต์ และไอระเหยของสารเคมีต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

3. แว่นตานิรภัย มีความจำเป็นหากอยู่ในที่ที่มีฝุ่นเยอะโดยตรง เพราะอาจมีฝุ่น เศษฝุ่น เข้าตาได้ โดยแว่นตาหากใช้ที่ป้องกันสิ่สกปรกเข้าดวงตาได้ดีจริงๆ ต้องมีกรอบครอบดวงตา เพื่อไม่ใช้ฝุ่นหรือเศษสิ่งสกปรกหลุดเข้าไปในแว่นตาด้วย 4. เจลล้างมือ เจลใสล้างมือ ชนิดไม่ใช้น้ำล้างออก ช่วยในการป้องกันแบคทีเรีย สามารถช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการสัมผัสและจากฝุ่น สิ่งสกปรกที่มาเกาะตามมือ ทั้งนี้การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่คนไทยไม่ควรมองข้าม หรือคิดว่าเป็นสิ่งไม่จำเป็น การเลือกซื้อหรือเลือกใช้ต้องพิจารณาว่ามีอันตรายในภัยพิบัตินั้นๆ อะไรบ้าง ก็ซื้อหรือใช้อุปกรณ์ที่สามารถป้องกันอันตรายนั้น ๆ ได้ และสวมใส่ตลอดเวลาที่สัมผัสกับอันตราย