Search
Close this search box.

กรรไกรเซฟตี้ Martor Secumax 564

กรรไกรเซฟตี้ Martor Secumax 564

กรรไกรเซฟตี้ Martor Secumax 564
  • กรรไกรเซฟตี้ขนาดกลาง ถูกออกแบบมาเฉพาะ เพื่อให้เพิ่มความปลอดภัย
  • การลับคมแบบพิเศษ ป้องกันการบาดนิ้ว ปลายมน ปลอดภัยจากการทิ่มแทง
  • ผลิตจากประเทศเยอรมัน