กรวยน้ำดื่ม

กรวยน้ำดื่ม

กรวยน้ำดื่ม มีทั้งขนาด 5000 ชิ้น ลัง และ 4500 ชิ้น  ลัง