กันเปื้อนหรือเอี๊ยมพลาสติกใสไม่ซีลขอบ (สี)

กันเปื้อนหรือเอี๊ยมพลาสติกใสไม่ซีลขอบ (สี)