กันเปื้อนหรือเอี๊ยมพลาสติกใสไม่ซีลขอบ (ใส)

กันเปื้อนหรือเอี๊ยมพลาสติกใสไม่ซีลขอบ (ใส)