Search
Close this search box.

ครอบตานิรภัย รุ่น 1621

ครอบตานิรภัย รุ่น 1621

รายละเอียด

  • เหมาะกับงานที่มีไอระเหย มีการกระเด็นของสารเคมี หรืองานที่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย
  • มีวาล์วระยายอากาศ 4 จุด ป้องกันการเกิดฝ้า
  • กรอบมีความยืดหยุ่น สวมใส่สบาย กระชับ
  • เลนส์เคลือบแข็งป้องกันรอยขีดข่วน
  • ผ่านมาตรฐาน ANZI Z87.1-1989, EN166.2001

ครอบตานิรภัย สามารถสวมใส่ได้อย่างกระชับแม้สวมใส่หน้ากาก และไม่มีช่องระบายอากาศช่วยเพิ่มระดับการป้องกัน พร้อมสายรัดศีรษะที่ปรับได้สะดวก