ถังสำหรับทิ้งของมีคมติดเชื้อ

ถังสำหรับทิ้งของมีคมติดเชื้อ

ถังสำหรับทิ้งของมีคมติดเชื้อ ใช้ทิ้งของมีคม เช่น เข็มเจาะเลือด เข็มฉีดยาต่างๆใบมีดผ่าตัดใบมีดโกน กระบอกฉีดยา 1cc.(ทิ้งเฉพาะส่วนที่คมลงถัง)มีขนาด 3.5x4.5 นิ้ว และ5x7 นิ้ว จะมีช่องทิ้งเข็มฉีดยาของแผนกทันตกรรมโดยเฉพาะ