ถุงขยะพลาสติก

ถุงขยะพลาสติก

ขนาดของถุง 16 x24, 23 x30 , 24 x28 , 30 x40 , 36 x45