ถุงมือยางไนไตร ถุงมือยาง สีเขียว

ถุงมือยางไนไตร ถุงมือยาง สีเขียว

ถุงมือยางไนไตร ถุงมือยางสังเคราะห์ แบบใช้แล้วทิ้ง เหมาะกับกับอุตสาหรรมอาหาร เช่น โรงงาน ร้านอาหาร โรงแรมและอื่นๆ มีความหนาให้เลือกหลากหลาย ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งาน มีให้เลือกหลากหลายสี ฟ้า น้ำเงิน เขียว ขาว ม่วง ชมพู  *มีเอกสารรับรอง สามารถใช้กับอุตสาหกรรมอาหารได้