ถุงมือยาง MAPA

ถุงมือยาง MAPA

ถุงมือยาง MAPA เหมาะกับอุตสาหรกรรมอาหาร มีเอกสารรับรอง Food Grade