ถุงมือ KEVLAR

ถุงมือ KEVLAR

ถุงมือถักทอด้วยเส้นใยเคฟล่า ป้องกันความร้อน งานเฉี่ยวเฉือน ระดับ 5มีความล่องตัว กระชับ สวมใส่สบายเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมเหล็ก งานหลอม ความยาว 10 นิ้ว