ธงราวพลาสติก สีขาวสลับแดง

ธงราวพลาสติก สีขาวสลับแดง

ธงราวพลาสติก สีขาวสลับแดง ทำจากแผ่นพลาสติกไวนิล หนา 0.08 มม. ไม่ฉีกขาดง่าย ตัวเชือกเป็นไนล่อนอย่างดี แผ่นธงยึดเย็บกับเชือกจึงทำให้ไม่เคลือนไปมา มีความยาว 17 เมตร สำหรับกั้นถนนเตือนเขตอันตรายห้ามเข้า หรือขอบเขตพื้นที่ในการทำงานก่อสร้างหรือปิดซ่อมแซมชั่วคราว