ป้ายรีโมท

ป้ายรีโมท

ป้ายรีโมท  คุณสมบัติ สภาวะการทำงาน : จ่ายแสงสว่างตลอดช่วงระยะเวลาระบบไฟฟ้าปกติและไฟฟ้าดับ แรงดันไฟเข้าเครื่อง : ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวล์ท 50เอิร์ท + 10% ระบบควบคุม : ไมโครคอลโทรลเลอร์ ยูนิท ขนาด 8 บิท (Micro controller Unit 8bit) หลอดไฟ : LED ชนิด SMD low Power High Lumen ใช้เทคโนโลยี SMT (Surface Mount Technology) ให้แสงสว่างคงที่ตลอดระยะเวลาการสำรองไฟ และแสงสว่างเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.2430 2552วสท. 2004 54 แผ่นป้ายสัญลักษณ์ : ชนิดอะคริลิคขาวนมและอะคริลิคนำแสง (ESD TYPE) มีคุณสมบัติในการกระจายแสง ให้แสงสว่างที่สม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่นและยังมีคุณสมบัติการกระจายแสงคงที่ทั่วทั้งแผ่นเมื่อผ่านการใช้งานไปแล้ว แบตเตอรี่ : แบตเตอรี่ชนิด นิกเกิล เมทัลไฮไดร์ด (Nickel Metal hydride) ระบบการชาร์จแบตเตอรี่ : ควบคุมการชาร์จด้วย Automatic solid state system แบบแรงดันคงที่และ จำกัดกระแสไฟฟ้า (Constant voltage and Limit current) ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่ : 10 15 ชั่วโมง ระบบป้องกัน : ป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่เกิน (High voltage charger) ที่เป็นสาเหตุทำให้แบตเตอรี่เสื่อมก่อนระยะเวลาอันสมควร วงจรป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนหมดประจุไฟฟ้า (Low voltage cut off) ทำให้อายุแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น ฟิวส์ AC ป้องกันการลัดวงจรด้านไฟเข้าเครื่อง ฟิวส์ DC ป้องกันการลัดวงจรทางด้านการชาร์จและโหลด ระบบทดสอบ : สวิทช์ Test ทดสอบความพร้อมของตัวเครื่อง ชุดทดสอบตัวเครื่องแบบอัตโนมัติ (Automatic Testing System) ทุกๆ 30 วัน ทดสอบคายประจุแบตเตอรี่ 30 นาที หรือ 180 วัน ทดสอบคายประจุแบตเตอรี่ 60 นาที ชุดทดสอบโคมไฟฟ้าป้ายทางออกฉุกเฉินแบบไร้สายด้วยรีโมทอินฟาเรด การแสดงผล : LED AC แสดงไฟเข้าตัวเครื่อง LED Charge Full แสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ ตัวถัง : ผลิตจากแผ่นเหล็ก Electro Galvanized หนา 1.0 มิลลิเมตร พ่นและเคลือบด้วยระบบ Epoxy powder Coated and Stove Enamel ป้องกันการเกิดสนิมของโลหะได้เป็นอย่างดี การยึดติดตั้ง : ติดผนังหรือติดลอย การรับประกัน : แผงวงจร 5 ปี, แบตเตอรี่ 3 ปี