ป้ายไม่มีรีโมท

ป้ายไม่มีรีโมท

ป้ายไม่มีรีโมท คุณสมบัติ สภาวะการทำงาน : จ่ายแสงสว่างตลอดช่วงระยะเวลาระบบไฟฟ้าปกติและไฟฟ้าดับ แรงดันไฟเข้าเครื่อง : ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวล์ท 50 เอิร์ท + 10% หลอดไฟ : LED ชนิด SMD low Power High Lumen ใช้เทคโนโลยี่ SMT (Surface Mount Technology) ให้แสงสว่างคงที่ตลอดระยะเวลาการสำรองไฟ และ แสงสว่างเป็นไปตาม มาตรฐาน มอก.2430 2552, วสท. 2004 54 แผ่นป้าย : ชนิดอะคริลิคขาวนมและอะคริลิคนำแสง (ESD TYPE) มีคุณสมบัติในการกระจายแสงให้แสงสว่าง ที่สม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่นและยังมีคุณสมบัติการกระจายแสงคงที่ทั่วทั้งแผ่นเมื่อผ่านการใช้งานไปแล้ว แบตเตอรี่ : แบตเตอรี่ชนิด นิกเกิล เมทัลไฮไดร์ด (Nickel Metal hydride) หรือแบตเตอรี่แห้งชนิด SLA ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน มาตรฐาน ISO9001, ISO14001, UL, CE ระบบการชาร์จแบตเตอรี่ : ควบคุมการชาร์จด้วย Automatic solid state system แบบแรงดันคงที่และ จำกัดกระแสไฟฟ้า (Constant voltage and Limit current) ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่ : 10 15ชั่วโมง ระบบป้องกัน : ป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่เกิน (High voltage charger) ที่เป็นสาเหตุทำให้แบตเตอรี่เกิดการบวม วงจรป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนหมดประจุไฟฟ้า (Low voltage cut off) ทำให้อายุแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น ฟิวส์ AC ป้องกันการลัดวงจรด้านไฟเข้าเครื่อง ฟิวส์ DC ป้องกันการลัดวงจรทางด้านการชาร์จและโหลด ระบบทดสอบ : สวิทช์ Test ทดสอบความพร้อมของตัวเครื่อง การแสดงผล : LED AC แสดงไฟ 220 โวลท์ เข้าตัวเครื่อง LED Charge แสดงสถานะกำลังชาร์จแบตเตอรี่ LED Full แสดงสถานะแบตเตอรี่ชาร์จเต็ม ตัวถัง : ผลิตจากแผ่นเหล็ก Electro Galvanized หนา 1.0 มิลลิเมตร พ่นและเคลือบด้วยระบบ Epoxy powder Coated and Stove Enamel ป้องกันการเกิดสนิมของโลหะได้เป็นอย่างดี อุปกรณ์เพิ่มเติม : ชุดทดสอบโคมไฟฟ้าฉุกเฉินแบบไร้สายด้วยรีโมทอินฟาเรด การยึดติดตั้ง : ติดผนังหรือติดลอย การรับประกัน : แผงวงจร 5 ปี, แบตเตอรี่ 3 ปี