ฟิล์มยืดพันพาเลท

ฟิล์มยืดพันพาเลท

ฟิล์มยืดพันพาเลท (stretch film) มีขนาด 15 ,17,20 ไมครอน