สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

สายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ สายรัดข้อมือแบบเส้นเดี่ยว ถ่ายเทประจุไฟฟ้าสถิตย์