หมวกคลุมผมผ้าเจซี่

หมวกคลุมผมผ้าเจซี่

หมวกคลุมผมผ้าเจซี่ สามารถระบุความยาวยองยางยืดได้เหมาะสำหรับใส่ในงานอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ