หมวกนิรภัยชนิดรองในปรับหมุน

หมวกนิรภัยชนิดรองในปรับหมุน

หมวกนิรภัยชนิดรองในปรับหมุน  สามารถปรับความกระชับได้ง่าย แม้ขณะสวมใส่