หมวกนิรภัยชนิดรองในปรับเลื่อน

หมวกนิรภัยชนิดรองในปรับเลื่อน

หมวกนิรภัยชนิดรองในปรับเลื่อนปรับเลื่อน  สามารถปรับเลื่อนให้สวมใส่กระชับตามต้องการ