หมวกแม่ครัวเสริมตาข่ายหลังและกลางศรีษะ

หมวกแม่ครัวเสริมตาข่ายหลังและกลางศรีษะ

หมวกแม่ครัวเสริมตาข่ายหลังเพื่่อเห็บผมได้ดียิ่งขึ้นเสริมตาข่ายกลางศรีษะเพื่อระบายอากาศ