Search
Close this search box.

หมุดสะท้อนแสงอลูมิเนียมทรงเหลี่ยม 10*10 ซม.

หมุดสะท้อนแสงอลูมิเนียมทรงเหลี่ยม 10*10 ซม.

หมุดอลูมิเนียมสะท้อนแสง2หน้าหมุดสะท้อนแสง ขนาด 10x10x0.25 cm.วัสดุอลูมิเนียม อัลลอยทนแรงกดทับ 30 ตันวัสดุสะท้อนแสง 3M ทนทุกสภาพอากาศใช้งานนานกว่า 10 ปี