อุปกรณ์ดูดซับของเหลว สีน้ำเงิน (ใช้ดูดซับน้ำมันสารละลายต่าง ๆ และน้ำ) MAT230 NEWPIG 76CMX46M.

อุปกรณ์ดูดซับของเหลว สีน้ำเงิน (ใช้ดูดซับน้ำมันสารละลายต่าง ๆ และน้ำ) MAT230 NEWPIG 76CMX46M.

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ MAT230 NEWPIG 76CMX46M. 1 ROLL อุปกรณ์ดูดซับของเหลว สีน้ำเงิน (ใช้ดูดซับน้ำมันสารละลายต่าง ๆ และน้ำ) Size : 76CMX46M. 1 roll Absorbs. : 152.4L  roll คุณสมบัติ สีน้ำเงิน ใช้ดูดซับน้ำมัน สารละลายต่าง ๆ และน้ำ ตัวอย่างที่ดูดซับได้ Diesel Oils, Hydraulic oil, Coolants Vegetable Oil, Motor oil, Acetone, Benzene, Toluene,  Ether Hexane Trichloroethylene, Methy Ethyl, Ketone