เทปกันลื่น

เทปกันลื่น

เทปกันลื่น  สีเหลืองสลับดำ ขนาด 20 มิล ยาว 2.5 เมตร