เทปตีเส้นสลับสี

เทปตีเส้นสลับสี

เทปตีเส้นสลับสี  ขนาด 1 นิ้ว 2 นิ้ว 3 นิ้ว ยาว 33 เมตร