เป้าสะท้อนแสงครึ่งวงกลม 15 ซม.

เป้าสะท้อนแสงครึ่งวงกลม 15 ซม.

เป้าสะท้อนแสงนำทาง สีขาว และสีเหลือง สามารถสะท้อนแสงได้เป็นอย่างดี สำหรับติดการ์ดเรลและแบร์ริเออร์ ขอบทาง