Search
Close this search box.

เม็ดกันกระแทก Air Bubble

เม็ดกันกระแทก Air Bubble

เม็ดกันกระแทก Air Bubble  1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประณีตสวยงามใช้ได้นานทนทาน ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่มีกลิ่น ไม่มีพิษ2. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดการสูญเสีย จากแรงกระแทก ระหว่างการขนย้ายสิ่งของ3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบา ไม่เพิ่มน้ำหนักให้กับสินค้าที่ใช้ในการบรรจุภัณฑ์ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่งเป็นวัสดุโปรงแสง สามารถมองเห็นสินค้าที่บรรจุไว้ภายในได้