เสื้อกาวน์

เสื้อกาวน์

เสื้อกาวน์  ใช้สำหรับห้องปฏิบัติการหรือในไลน์ผลิต สามารถปรับแบบและขนาดตามความต้องการของลูกค้าได้