แผ่นยางปูโต๊ะป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

แผ่นยางปูโต๊ะป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

แผ่นยางปูโต๊ะป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ใช้สำหรับปูโต๊ะ หรือพื้นที่ควบคุมไฟฟ้าสถิตย์ สามารถทนต่อกรด ,ด่าง เช่น Solvent , Acid, Alkali, Oil ได้Size : Thickness x Width x Length2mm. x 60cm. X 10m.  Roll 2mm. x 60cm. X 10m.  Roll 2mm. x 60cm. X 10m.  Roll 2mm. x 60cm. X 10m.  Roll