แว่นครอบตาตานิรภัยป้องกันฝุ่นละออง

แว่นครอบตาตานิรภัยป้องกันฝุ่นละออง

แว่นครอบตาตานิรภัยป้องกันฝุ่นละออง ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต