แว่นครอบตานิรภัยสำหรับงานฝุ่นและไอสารเคมี

แว่นครอบตานิรภัยสำหรับงานฝุ่นและไอสารเคมี

แว่นครอบตานิรภัยสำหรับงานฝุ่นและไอสารเคมี ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต  สำหรับงานกันฝุ่น และไอสารเคมี