แว่นตานิรภัย เลนส์สีใสชนิดป้องกันการเกิดฝ้า

แว่นตานิรภัย เลนส์สีใสชนิดป้องกันการเกิดฝ้า

รายละเอียด

  • ได้รับการรับรองว่ามีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน ANSI Z87.1 ประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน CSA-Z94.3 ประเทศแคนาดา
  • โดยมีคุณสมบัติป้องกันการกระเด็นของเศษวัสดุ และฝุ่นละอองเข้าสูงดวงตา รูปทรงทันสมัย
  • ขาแว่นไม่บีบศีรษะ
  • ป้องกันอันตรายจากรังสี UV ได้