โฟมตัวหนอน MIC PAC

โฟมตัวหนอน MIC PAC

โฟมตัวหนอน MIC PAC  วัสดุกันกระแทก MIC PIC ใช้ใส่ในลังสินค้าใช้รองสินค้ากันกระแทก