ใช้สำหรับกันรอบเครื่องจักร และป้องกันการหกรั่วไหลของของเหลว (ดูดเฉพาะน้ำมัน)

ใช้สำหรับกันรอบเครื่องจักร และป้องกันการหกรั่วไหลของของเหลว (ดูดเฉพาะน้ำมัน)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ BOM406 NEWPIG SIZE 8CMDIAX3M.8BOOMS ใช้สำหรับกันรอบเครื่องจักร และป้องกันการหกรั่วไหลของของเหลว (ดูดเฉพาะน้ำมัน) SIZE : 8cmDiaX3m.8booms Absorbs. : 60 L  bag คุณสมบัติ ดูดเฉพาะน้ำมัน ใช้ดูดซับน้ำมันบริเวณผิวน้ำสามารถลอยตัวบนผิวน้ำได้ดีใช้งานได้แม้ในขณะที่ ฝนตก ตัวบูมจะไม่จมน้ำแม้จะดูดซับเต็มที่แล้ว ใช้งานได้ ถึง 12 ชั่วโมง