INVERTER

INVERTER

INVERTER  คุณสมบัติ สภาวะการทำงาน : สามารถเลือกการทำงานได้ 2 แบบ คือ 1.จ่ายแสงสว่างเฉพาะตอนไฟฟ้าดับ 2.จ่ายแสงสว่างต่อเนื่องทั้งไฟฟ้ามาปกติและไฟฟ้าดับ แรงดันไฟเข้าเครื่อง : ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวล์ท 50 เอิร์ท + 10% แรงดันไฟออก : ไฟฟ้ากระแสสลับ 220โวล์ท 50เอิร์ท (Pure Sine Wave + 5%) รองรับหลอดไฟ : จ่ายหลอดไฟ LED หรือ หลอดไฟ Halogen หลอดฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดคอมแพค ฟลูออเรสเซนต์ ใช้ได้ทั้งบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์และบัลลาสต์แกนเหล็ก ที่ใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220Vac แบตเตอรี่ : ชนิดแบตเตอรี่แห้ง ไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน มาตรฐาน ISO9001, ISO14001 UL, CE ระบบการชาร์จแบตเตอรี่ : ควบคุมการชาร์จด้วย Automatic solid state system แบบแรงดันคงที่และ จำกัดกระแสไฟฟ้า (Constant voltage and Limit current) ระยะเวลาการชาร์จแบตเตอรี่ : 10 15 ชั่วโมง ระบบป้องกัน : ป้องกันการชาร์จแบตเตอรี่เกิน (High voltage charger) ที่เป็นสาเหตุทำให้แบตเตอรี่เกิดการบวม วงจรป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนหมดประจุไฟฟ้า (Low voltage cut off) ทำให้อายุแบตเตอรี่ยาวนานขึ้น AC input  breaker เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันทางด้านแรงดันไฟฟ้าเข้าเครื่อง AC Output  breaker เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันทางด้านแรงดันไฟฟ้าจ่ายไปยังโหลด DC input  breaker เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันทางด้านแบตเตอรี่ การแสดงผล : AC แสดงไฟเข้าตัวเครื่อง Charge & Full แสดงสถานะ การชาร์จแบตเตอรี่ Operate แสดงสถานะชุดอินเวอร์เตอร์กำลังทำงาน Fail แสดงความผิดปกติของตัวเครื่อง DC Voltage meter แสดงระดับแรงดันแบตเตอรี่ AC Voltage meter แสดงระดับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายไปยังโหลด อุปกรณ์เพิ่มเติม : ชุดทดสอบโคมไฟฟ้าฉุกเฉินแบบไร้สายด้วยรีโมทอินฟาเรด ตัวถัง : ผลิตจากแผ่นเหล็ก Electro Galvanized หนา 1.0 มิลลิเมตร พ่นและเคลือบด้วยระบบ Epoxy powder Coated and Stove Enamel ป้องกันการเกิดสนิมของโลหะได้เป็นอย่างดี การยึดติดตั้ง : ติดตั้งบนพื้นราบ การรับประกัน : วงจรควบคุม 5 ปี, แบตเตอรี่ 2 ปี, ชุดอินเวอร์เตอร์ 1 ปี