ถุงมือเจอซี่พับชาย

ถุงมือเจอซี่พับชาย

ถุงมือผ้าเจซี่ มีลักษณะบางเบา  ไม่มีเศษฝุ่น ไม่เป็นขน เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความสะอาด เช่น อิเลคทรอนิคส์ งานคิวซี งานอุตสาหกรรมทั่วไป