0411-5705

0411-5705

  • มีป้ายระบุตัวตน
  • กระเป๋าสำหรับไอดี 6 รูป. ฉลากสำหรับแม่กุญแจ 411 ตัว
  • รูปภาพถูกผนึกด้วยลามิเนต