1457E410KA

1457E410KA

  • (1) S1017 กล่องเครื่องมือล็อคแบบทนทานประกอบด้วย:
  • (3) 410KARED Zenex™ แม่กุญแจ
  • (1) 7C5RED ตัวล็อคเซอร์กิตเบรกเกอร์
  • (1) สลักล็อค 420 ตัว
  • (1) 427 สลักล็อคแบบ snap-on ติดป้ายสีแดง
  • (3) 493B การล็อกเอาต์ของเซอร์กิตเบรกเกอร์
  • (2) 491B การล็อกเอาต์ของเซอร์กิตเบรกเกอร์
  • (1) 496B ฝาครอบสวิตช์ผนัง
  • (1) 497A Do Not Operate ป้ายความปลอดภัยแบบเคลือบ (12 แพ็ค)