26 Group Lock Box

26 Group Lock Box

จัดเก็บได้อย่างเรียบง่ายและปลอดภัยขั้นสูงสุดในการจัดเก็บแบบกลุ่มขนาดใหญ่

สามารถล็อคได้สูงสุด 26 กล่อง
ติดผนังได้ง่ายด้วยรูยึดปุ่ม
แผงมุมมองที่ชัดเจนช่วยให้คุณมองเห็นอุปกรณ์ได้ชัดเจน
แถบล็อคช่วยยึดแผงดูให้แน่นและป้องกันการถอดกุญแจ โดยไม่คำนึงถึงจุดล็อคในการใช้งาน
ตะขอ 11 อันขนาด ขนาด 1.5 นิ้วหรือ 3 นิ้ว จัดเก็บแม่กุญแจและกุญแจ