Acrylic Wall Mounted Group Lockout Boxes

Acrylic Wall Mounted Group Lockout Boxes

กล่องล็อครองรับการล็อคที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ มาด้วยฝาครอบโปร่งใสแสดงวัตถุภายใน

  •  มาพร้อมตะขอพลาสติกแบบติดไว้ด้านหน้าสำหรับแขวนกุญแจ ขั้วแท็ก ฯลฯ และรูที่เจาะไว้ด้านหน้าและด้านหลังเพื่อการติดตั้งบนผนัง
  • ใช้ล็อคหนึ่งจุดบนจุดควบคุมแต่ละจุด และวางกุญแจไว้ในกล่องล็อค คนงานแต่ละคนสามารถล็อคกล่องของตัวเองเพื่อป้องกันการเข้าถึง
  • มีการควบคุมเฉพาะตามที่กำหนดโดย OSHA โดยการวางล็อคของตัวเองบนกล่องปิดที่มีกุญแจสำหรับล็อคงาน
  • ตราบใดที่ล็อคของคนงานคนใดคนหนึ่งยังคงอยู่ในกล่องปิดล็อค กุญแจสำหรับล็อคงานที่อยู่ภายในจะไม่สามารถเข้าถึงได้