Metal Wall Lock Box

Metal Wall Lock Box

กล่องล็อกบ๊อกซ์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุม (ภายใต้มาตรฐาน OSHA) โดยวางตัวล็อคลงบนล็อกเอาท์บ๊อกซ์,หรือขนย้ายกุญแจไปยังงานที่ต้องใช้ล็อค

  • ตราบใดที่ล็อคของคนงานคนใดคนหนึ่งยังคงอยู่ในกล่องปิดล็อค กุญแจสำหรับล็อคงานที่อยู่ภายในจะไม่สามารถเข้าถึงได้
  • กล่องล็อคเหล็กเคลือบสีฝุ่นมีหูจับที่ถอดออกได้เพื่อการพกพา มาพร้อมกับรูสำหรับยึดกับผนัง
  • สามารถใช้เดี่ยวๆ หรือใช้ร่วมกับตู้ล็อกเอาท์แบบโลหะ (LC252M)
  • แพคเกจประกอบด้วยกล่องล็อคกลุ่ม (แม่กุญแจแยกจำหน่าย)