Search
Close this search box.

Portable Metal Group Lock Box

Portable Metal Group Lock Box

กล่องแบบพกพานี้มีตัวล็อคแบบล็อคได้และช่องสำหรับใส่กุญแจเมื่อล็อคกล่อง

  • ทำจากเหล็กทนทานพิเศษ เคลือบด้วยสีฝุ่นเพื่อความทนทานต่อการเกิดสนิม ช่องล็อคแบบกลุ่มมีหน้าต่าง Lexan® ที่ชัดเจนพร้อมช่องเสียบรูกุญแจ
  • ใช้ล็อคหนึ่งจุดบนจุดควบคุมแต่ละจุด และวางกุญแจไว้ในกล่องล็อค คนงานแต่ละคนสามารถล็อคกล่องของตัวเองเพื่อป้องกันการเข้าถึง
  • มีการควบคุมเฉพาะตามที่กำหนดโดย OSHA โดยการวางล็อคของตัวเองบนกล่องปิดที่มีกุญแจสำหรับล็อคงาน
  • ตราบใดที่ล็อคของคนงานคนใดคนหนึ่งยังคงอยู่ในกล่องปิดล็อค กุญแจสำหรับล็อคงานที่อยู่ภายในจะไม่สามารถเข้าถึงได้