Ultra Compact Group Lockout Box with Nylon Safety Lockout Padlocks

Ultra Compact Group Lockout Box with Nylon Safety Lockout Padlocks

Ultra Compact Group Lock Box เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์การล็อกกลุ่มที่มีจุดแยกหลายจุดและพนักงานที่ดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์อุตสาหกรรม

  • ขนาดกระทัดรัดจึงใส่ลงในกล่องเครื่องมือ กระเป๋า หรือฝ่ามือได้อย่างง่ายดาย
  • ติดผนังและถอดออกได้เพื่อการพกพาขั้นสูงสุด
  • ฝาปิดโปร่งใสแบบบานพับเพื่อให้มองเห็นอุปกรณ์ภายในได้ง่าย
  • สามารถรองอุปกรณ์ได้ถึง 12 ชิ้นในการแนบผลิตภัณฑ์
  • รวมแม่กุญแจไนลอนหกชุดหนึ่งชุด